BAŞVURULAR

TGÇ'19 Delegasyon Başvurusu

TGÇ'19 Komite Başkanlığı Başvuru Formu

TGÇ'19 Kriz Ekibi Başvuru Formu

 https://forms.gle/Zuzg2jJhSdLjyUpU7

TGÇ'19 Basın Görevlisi Başvuru Formu

TGÇ'19 Gözlemci Başvuru Formu