KOMİTELER

Hukuk Komitesi


Bir canlının başka bir canlı tarafından yaşam hakkına saygı duyulmaması ve bu hakkın elinden almasına karışın yasalarımız etkili olmakta mıdır? 

Milli Eğitim Komitesi


Türkiye'de eğitim bütün bölgelerimizde her ne kadar eşit şartlarda verilmeye çalışılsa da verilememektedir.Eğitim sistemimizde

Dışişleri Komitesi


Her ülkenin iradesine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktayız. Dış ilişkilerimizi temelde dostluk ve barış amaçlı nasıl geliştirmeli, izleyeceğimiz yol ne olmalıdır?

Ekonomi Komitesi


Türkiye ticarette ilk 20'dedir. Türkiye şartlarında isteyen herkes özgür bir şekilde ticaret yapabilir. Fakat ithalat ve ihracat eşit değildir.

Kriz Komitesi


Krizler bütün toplumları olumsuz etkilemektedir. Krizler en iyi ve en az zararla atlatılmaya çalışılmalıdır. Buna dayanarak ülkeler arası ve dünya barışı için hangi adımlar atılmalı ve atılan adımları nasıl sağlamlaştırmalıyız?